Reacție la atacurile lui Cristian Preda, Decanul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București la adresa studentei Roberta Anastase

Stimate Rector,

Stimate Domnule Decan,

Stimați Studenți

Stimate comunitate academică,

Stimați Domni și Doamne,

Am luat la cunoștință postarea dumneavoastră domnul Cristian Preda recentă referitoare la situația doctorandei Roberta Anastase și doresc să vă adresez câteva observații și nelămuriri cu privire la această chestiune.

În primul rând, aș dori să remarc că prezentarea unor detalii specifice ale situației doctorandei, inclusiv date personale, în mediul public ridică preocupări legate de confidențialitate și respectarea drepturilor individuale. Este important să fim atenți la modul în care astfel de informații sunt comunicate, în special într-un context în care acestea pot afecta reputația și viața personală a persoanelor implicate.

În al doilea rând, mi se pare esențial să subliniez că astfel de dispute și dezacorduri interne ar trebui să fie rezolvate în cadrul instituției academice respective, evitând expunerea excesivă în spațiul public. Acest lucru ar putea afecta imaginea Universității și a cadrelor didactice implicate, Universitate pe care doriți să o conduceți.

În ceea ce privește aspectul legal al situației, este important să se respecte procedurile interne ale instituției academice, dar și legislația în vigoare. Dacă există preocupări cu privire la legalitatea procedurilor sau deciziilor luate, acestea ar trebui să fie discutate și soluționate în cadrul instituțional corespunzător, iar orice act administrativ se anulează în contencios-administrativ, ori nerespectarea acestuia atrage răspunderea dvs materială, contravențională, civilă sau penală după caz, mai ales că Rectorul printr-o astfel de abordare vă poate demite negreșit.

În final, aș îndemna la o abordare mai constructivă și colaborativă în rezolvarea problemelor interne ale instituției. Este vital să se promoveze un mediu academic în care comunicarea deschisă și respectuoasă să prevaleze, iar soluțiile să fie găsite într-un cadru intern, evitând expunerea inutilă și prejudiciul adus reputației Universității și a membrilor săi.

Cu stimă,

Comunitatea Elevilor Politeisti – CEP

prin Giuseppe Condrea, reprezentant CEP