Despre CEP

Comunitatea Elevilor Politesti (CEP), lansata de Asociatia THE NEW PAGAN DAWN e o comunitate de elevi unita in interesul democratizarii educatiei.

Become Activist

Misiune

Prin demersurile pe care le întreprindem, vrem ca vocea noastră, conturată și propagată din elev în elev, din reprezentant în reprezentant, să fie auzită în rândul tuturor structurilor care au vreo implicare în domeniul educației la nivel național.

Become Activist

Fii vocea CEP

Dacă nu pentru tine, atunci pentru colegul tău de bancă. Pentru că el face parte dintr-un sistem educațional ineficient, nejust și uneori chiar dăunător.

Become Activist

Misiune

CE NE PROPUNEM?

Prin demersurile pe care le întreprindem, vrem ca vocea noastră, conturată și propagată din elev în elev, din reprezentant în reprezentant, să fie auzită în rândul tuturor structurilor care au vreo implicare în domeniul educației la nivel național.

Care sunt obiectivele noastre?

  • 01. Reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemului de învățământ din România
  • 02. Participarea activă a elevilor în procesul decizional în legătură cu problemele care îi vizează
  • 03. Supravegherea respectării drepturilor elevilor
  • 04. Încurajarea schimburilor de experiență și a exemplelor de bune practici
  • 05. Sprijinirea dezvoltării substructurilor noastre

Leadership autentic în rândul elevilor, participarea acestora la configurarea unui sistem educațional modern și performant, eliminarea abuzurilor din mediul școlar

CEP este o structură independentă, ce menține o poziție neutră față de orice cult religios, asociație religioasă, partid politic sau formațiune politică și acționează exclusiv în interesul elevilor. Este o structură formată din elevi, pentru elevi, acest statut fiind obligatoriu pentru o funcție în Adunarea generală sau în Biroul executiv.

Unul dintre cele mai mari atuuri ale CEP este rețeaua vastă ce ajunge până la firul ierbii, existența unui consiliu școlar al elevilor în fiecare școală fiind obligatorie. Astfel, pozițiile și demersurile noastre reflectă în timp real nevoile beneficiarilor primari ai educației, identificate în urma consultării substructurilor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, reprezentăm elevii în fața instituțiilor și organismelor abilitate, utilizând orice modalități legale și legitime, elaborăm și propunem politici publice, alături de parteneri și instituțiile ablitate în ceea ce privește problemele elevilor și ale sistemului de învățământ preuniversitar.

Mai mult

Intrebări frecvente

CE ESTE STATUTUL ELEVILOR?

Statutul Elevului este primul document normativ care reglementează în mod distinct drepturile, obligațiile, interdicțiile și sancțiunile specifice elevilor. Este un act superior regulamentului de organizare și funcționare al oricărei școli. Pentru a te asigura că drepturile nu îți sunt încălcate și pentru a te apăra în fața abuzurilor, este necesar să citești Statutul Elevului.

Uniforma este obligatorie?

Școlile au posibilitatea de a impune o ținută vestimentară proprie sau un însemn caracteristic pentru elevii care frecventează cursurile în cadrul lor. Cu toate acestea, conform articolului 198, alineatul 2 din ROFUIP, în unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ.

Ce fac dacă regulamentul școlii mele îmi încalcă un drept care apare în Statutul Elevului?

Dacă, spre exemplu, în regulamentul de organizare și funcționare al școlii tale este specificat faptul că elevii majori nu pot părăsi incinta școlii, trebuie să știi că această prevedere intră în contradicție cu articolul 15, punctul k) din Statutul Elevului, document care este superior regulamentelor elaborate de școli. În acest caz, un prim pas ar fi să iei legătura cu reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor, dar și cu reprezentantul elevilor în Consiliul de Administrație din liceul tău. Regulamentul școlar se dezbate și se aprobă în Consiliul de Administrație, așadar cel mai ușor mod în care se poate proceda la revizuirea sa este ca propunerea să vină din partea unui membru al acestui for decizional. Dacă situația nu se schimbă, alături de reprezentanții tăi și ai colegilor tăi, este momentul să întreprinzi demersuri vizibile: solicitați în scris eliminarea mențiunii respective din regulament, organizați un protest, puneți presiune publică printr-un comunicat de presă – opțiunile sunt multiple, important este să știi că nu ești singur și să nu te dai bătut dacă nu reușești ce îți propui din prima încercare.

Există absență nemotivabilă?

Nu. Absența „nemotivabilă” nu este nimic mai mult decât un mit. Există doar absențe motivate sau nemotivate. Dacă ai absentat la o oră, trebuie să aduci actele doveditoare pentru motivarea absenței în termen de maximum 5 zile lucrătoare. Absențele se pot motiva prin adeverințe medicale eliberate de către medicul de familie sau medicul școlar sau printr-o cerere redactată de părintele sau tutorele tău legal sau chiar de tine, dacă ești major. Absențele se motivează prin astfel de cereri în limita a 20 de ore pe semestru.

Fondul clasei: legal sau ilegal?

Ilegal. Legea Educației Naționale 1/2011 stipulează faptul că învățământul de stat este gratuit. De altfel, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar din România, este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în colectarea și administrarea fondurilor. Așadar, nu ești obligat să dai bani pentru dotarea sălii de clasă, pentru cumpărarea de markere, cretă, coli sau alte materiale folosite în procesul didactic. Acestea trebuie achiziționate din fondurile școlii. Dacă școala nu dispune de fonduri, conducerea sa este obligată să le solicite din partea Consiliului Local.

Pot elevii să schimbe profesorul de la clasă?

Da. Însă este important ca motivul să fie unul temeinic. Nu poți solicita schimbarea unui profesor de la clasă doar pentru că nu îți place. Însă dacă tu și colegii tăi considerați că există un impediment real care intervine în calea realizării corespunzătoare a actului de predare-învățare și are legătură directă cu profesorul vostru, puteți iniția un dialog cu directorul unității de învățământ despre situație. Puteți redacta o petiție pe care să o semnați toți ca mijloc de presiune, în care enumerați și explicați clar motivele pentru care vă doriți această schimbare. Nu uitați că și părinții voștri au un rol important în comunitatea școlară, așadar nu ezitați să le cereți ajutorul când simțiți că alături de ei, vocea voastră ar răsuna mai tare.

Sunt elev major. Pot ieși din școală când vreau?

Da. Conform articolului 15, punctul k) din Statutul Elevului, elevii majori pot părăsi oricând incinta școlii.