CEP: SCRISOARE DESCHISĂ pentru CULTURALIZAREA INVĂTĂMÂNTULUI

Ce-are patriotismul cu limba latină?

 

Luând act de cele patru variante de plan-cadru pentru gimnaziu, aflate pe masa de lucru a Ministerului Educaţiei şi „obţinute” de presa online, Asociatia THE NEW PAGAN DAWN si Comunitatea Elevilor Politeisti se opune adoptării lor, din următoarele motive:

  • Se înjumătățesc orele de la Limba modernă numărul 2, de la Fizică, Chimie, Biologie, Geografie și Istorie;
  • Se elimină complet disciplinele “Consilierea și dezvoltarea personală” și “Educația tehnologică”;
  • Se elimină disciplina “Limba latină”;

Remarcăm, cu profundă îngrijorare, preocuparea constantă a M.E.C. de a diminua – cu încălcarea gravă a disp. art. 3 din Legea Educației – până la dispariție importanța disciplinelor care contribuie la formarea personalității elevului, din punct de vedere cultural şi identitar (Istorie, Geografie, Limba latină, Religie, Muzică, Desen).

Reamintim şi că ultima reînnoire curriculară tocmai urma să se încheie în acest an școlar (2020-2021). Vedem din nou lipsa de predictibilitate, necesară atât pentru adaptarea personalului didactic, cât şi a beneficiarilor direcți şi indirecți ai sistemului educațional. Modificările preconizate nu afectează, în mod simplist, doar numărul de ore, ci şi profilul de formare, conținuturile educaționale, modalitățile de predare – învățare și evaluare, încadrarea cu personal, programele și manualele școlare.

In concluzie, remarcam ca cultura si valorile identitare nationale se vor a fi sterse pentru ca actualul sistem politic sa poate sa dezorienteze viitoarele generatii. Limba latina si Istoria sunt materii de o extrema importanta, in timp ce celelalte contureaza personalitatea viitorului adult, cat si e de natura sa raspunda pozitiv in cautarea sa a unui sens in viata ce o va avea.

Îndemnăm conducerea Ministerului să găsească soluțiile adecvate timpului rămas până la începerea anului şcolar, iar viitoarele măsuri de reformă să fie luate doar după o consultare reală – şi nu on-line sau prin trimitere de formulare tipizate – cu părinții şi cadrele didactice, Academia Română şi alte organizații care activează în domeniu.

Așteptăm, în concluzie, invitația dvs. oficială la consultări pe marginea variantelor de plan-cadru propuse.